1-198

1-198

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 18 JUNI 1998


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Europees Parlement.
EVOCATIE :
NON-EVOCATIE :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
WETSVOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
VOORSTEL VAN BIJZONDERE WET (Terugzending naar de commissie) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERP EN VOORSTEL VAN BIJZONDERE WET (Bespreking en stemmingen) :