1-197

1-197

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 18 JUNI 1998


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :
WETSONTWERP (Bespreking) :
VOORSTEL VAN BIJZONDERE WET (Bespreking) :