1-196

1-196

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 11 JUNI 1998


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELINGEN :
VERZOEKSCHRIFTEN :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN (Stemmingen) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :