1-190

1-190

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN WOENSDAG 3 JUNI 1998


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :
EVALUATIE VAN HET EUROPESE VERDRAG VAN AMSTERDAM IN HET LICHT VAN DE GELIJKHEID VAN VROUWEN EN MANNEN :
VOORSTEL VAN RESOLUTIE (Bespreking) :