1-174

1-174

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 19 MARS 1998

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 19 MAART 1998

(Vervolg-Suite)

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

Intrekking

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Retrait

De voorzitter. ­ Aan het bureau wordt medegedeeld dat mevrouw Thijs haar voorstel van resolutie betreffende de toestand in de West-Afrikaanse republiek Liberia wenst in te trekken.

Dit voorstel van resolutie is thans aanhangig bij de commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden.

Ik stel u dus voor dit voorstel van resolutie van onze agenda af te voeren.

Il est communiqué au bureau que Mme Thijs désire retirer sa proposition de résolution concernant la situation de la République du Libéria.

Cette proposition de résolution est actuellement pendante à la commission des Affaires étrangères.

Je vous propose dès lors de rayer cette proposition de résolution de notre ordre du jour.