1-164

1-164

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 12 FEBRUARI 1998


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Europees Parlement.
  3. Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
  4. Hoge Raad voor de Werkgelegenheid.
  5. Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.
SAMENSTELLING VAN COMMISSIES :
VERZOEKSCHRIFTEN :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :
WETSONTWERPEN (Stemmingen) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :