1-161

1-161

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 29 JANUARI 1998


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAP :
MEDEDELINGEN : (1) en (2).
  1. Arbitragehof.
  2. Belangenconflict.
  3. Raad van State.
VERZOEKSCHRIFTEN :
WETSVOORSTELLEN (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :
WETSONTWERP (Heropening van de algemene bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERPEN (Stemming) :
MOTIE (Stemming) :
VRAAG OM UITLEG :