1-145

1-145

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 4 DECEMBER 1997


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Resolutie aangenomen door de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
  3. Kruispuntbank van de sociale zekerheid.
SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIES EN AFVAARDIGINGEN :
NON-EVOCATIES :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
WETSVOORSTEL (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
BENOEMING VAN DE LEDEN EN PLAATSVERVANGENDE LEDEN VAN DE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :
VOORSTELLEN VAN RESOLUTIE (Bespreking) :
WETSVOORSTELLEN, WETSONTWERPEN, VOORSTELLEN VAN RESOLUTIE EN DOTATIE VAN DE SENAAT (Stemmingen) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :