1-144

1-144

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN WOENSDAG 3 DECEMBER 1997


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELING :
ONTSLAG VAN EEN SENATOR :
WETSVOORSTELLEN (Bespreking) :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
VOORSTEL VAN RESOLUTIE (Bespreking) :
DOTATIE VAN DE SENAAT (Bespreking) :
VRAAG OM UITLEG (Bespreking) :