1-137

1-137

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 1997


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Verdrag van Amsterdam.
  3. Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
VERZOEKSCHRIFT :
WETSVOORSTELLEN (Verwijzing) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) :
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSONTWERP (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERP (Stemmingen) :
MOTIES (Stemmingen) :
VRAAG OM UITLEG (Bespreking) :