1-115

1-115

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 5 JUNI 1997


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Overzending van koninklijke besluiten.
  2. Arbitragehof.
  3. Europees Parlement.
  4. Economische overheidsbedrijven.
  5. Verstrijken van de onderzoekstermijn.
WETSONTWERPEN (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
GEHEIME STEMMING OVER DE VOORDRACHT VAN EEN DRIETAL VAN KANDIDATEN VOOR ELK VAN DE VIER OPENSTAANDE AMBTEN VAN STAATSRADEN : (1) en (2). Uitslag van de geheime stemming, (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERP (Stemming) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :