1-114

1-114

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 5 JUNI 1997


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERLOF :
VERONTSCHULDIGD :
WETSONTWERP (Bespreking) :
VRAAG OM UITLEG (Bespreking) :