1-88

1-88

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 23 JANUARI 1997


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.
SAMENSTELLING VAN COMMISSIES (Wijziging) :
EVOCATIES :
NIET-EVOCATIES :
WETSONTWERP (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
WETSVOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :
VOORSTEL VAN HET BUREAU (Bespreking en stemming) :
BIJZONDERE COMMISSIE-RWANDA (Samenstelling) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERPEN (Stemmingen) :