1-572/5

1-572/5

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

16 JULI 1998


Wetsontwerp tot wijziging van artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN OVERGEZONDEN AAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


De tekst aangenomen in plenaire vergadering is dezelfde als de door de commissie aangenomen tekst (Stuk 1-572/4).

Brussel, 16 juli 1998.

De Voorzitter van de Senaat,

Frank SWAELEN.

De Griffier van de Senaat,

Herman NYS.