1-910/3

1-910/3

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

9 JULI 1998


Voorstel van resolutie betreffende het vaststellen van een bijzondere procedure om naar aanleiding van de politiehervorming vrouwelijke politieagenten in dienst te nemen


ADVIES VAN HET ADVIESCOMIT… VOOR DE GELIJKE KANSEN VOOR VROUWEN EN MANNEN


VERSLAG

NAMENS HET ADVIESCOMIT… VOOR DE GELIJKE KANSEN VOOR VROUWEN EN MANNEN UITGEBRACHT DOOR DE HEER CALUW…


Zie Gedr. St. 1-754/4