1-989/3

1-989/3

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

14 JULI 1998


Wetsvoorstel tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de lokale verkozenen


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE EN DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR DE HEER PINOIE EN MEVROUW JEANMOYE


Zie stuk nr. 1-984/4