1-36

1-36

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 28 MAART 1996


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
WETSONTWERP (Bespreking) :