1-41

1-41

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 4 APRIL 1996


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

MEDEDELING :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN :
WETSONTWERP (Hervatting van de bespreking en stemmingen) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN EN WENSEN :
INTERPOLITIEZONES :
WETSONTWERPEN EN -VOORSTEL (Stemmingen) :
VOORSTEL VAN RESOLUTIE (Verwijzing naar de commissie) :
MOTIES (Stemmingen) :
VRAAG OM UITLEG (Bespreking) :
WETSVOORSTEL (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :