1-129

1-129

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN WOENSDAG 16 JULI 1997


INHOUDSOPGAVE :

VERLOF :
VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Belangenconflict.
  2. Toezichtscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
EVOCATIES :
VRAAG OM UITLEG (Intrekking) :
WETSVOORSTEL (Indiening) :
VRAAG OM UITLEG (Indiening) :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :