1-108

1-108

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 15 MEI 1997


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Overzending van koninklijke besluiten.
  2. Arbitragehof.
  3. Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad.
  4. Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
EVOCATIES :
SAMENSTELLING VAN COMMISSIES (Wijziging) :
WETSONTWERP (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
OVERLIJDEN VAN OUD-SENATOREN :
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSVOORSTEL (Bespreking) :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :
GEHEIME STEMMING OVER DE VOORDRACHT VAN EEN DRIETAL VAN KANDIDATEN VOOR ELK VAN DE VIER OPENSTAANDE AMBTEN VAN STAATSRAAD :
TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERPEN (Stemmingen) :
WETSVOORSTEL (Stemming) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :