1-106

1-106

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN WOENSDAG 30 APRIL 1997


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAP :
MEDEDELINGEN :
  1. Overzending van koninklijke besluiten.
  2. Europees Parlement.
  3. Economische overheidsbedrijven.
WETSONTWERP (Indiening) :
WETSVOORSTELLEN (Indiening) :
WETSONTWERPEN (Stemmingen) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :