1-100

1-100

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 20 MAART 1997


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELINGEN :
  1. Vraag om advies aan de Raad van State.
  2. Arbitragehof.
VERZOEKSCHRIFTEN :
EVOCATIE :
SAMENSTELLING VAN COMMISSIES (Wijziging) :
VOORDRACHT VAN STAATSRADEN :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSONTWERP (Bespreking) :
BELANGENCONFLICT :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
BENOEMING VAN EEN PLAATSVERVANGEND LID VAN DE INTERRPARLEMENTAIRE BENELUXRAAD :
WETSONTWERPEN (Stemmingen) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :