1-98

1-98

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 13 MAART 1997


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Overzending van koninklijke besluiten.
  2. Arbitragehof.
  3. Europees Parlement.
  4. Economische overheidsbedrijven.
NON-EVOCATIE :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
WETSVOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
OVERLIJDEN VAN EEN OUD-SENATOR :
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSONTWERP (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN : (1) en (2).
VOORSTEL VAN RESOLUTIE (Bespreking) :
VOORDRACHT VAN KANDIDATEN VOOR HET HOF VAN CASSATIE :
WETSONTWERP (Aangehouden stemmingen) :
VOORSTEL VAN RESOLUTIE (Stemming) :