1-67

1-67

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN WOENSDAG 24 JULI 1996


AVOND


INHOUDSOPGAVE :

GEHEIME STEMMING OVER DE BENOEMING VAN DE LEDEN EN DE PLAATSVERVANGERS VAN HET WERVINGSCOLLEGE DER MAGISTRATEN :
WETSONTWERPEN (Aangehouden stemmingen) :
PARLEMENTAIR RECES :
WETSONTWERPEN (Stemmingen) :
TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER EN WENSEN :