1-86

1-86

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 16 JANUARI 1997


NAMIDDAG (Eerste vergadering)


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELING :
WETSVOORSTEL (Verzending) :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
WETSVOORSTELLEN (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSONTWERPEN (Stemmingen) :
WETSVOORSTEL (Stemming) :
WETSVOORSTEL (Stemming over de inoverwegingneming) :
MOTIES (Stemmingen) :
HERZIENING VAN DE GRONDWET (Stemmingen) :