1-78

1-78

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN WOENSDAG 18 DECEMBER 1996


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
WETSVOORSTELLEN EN WETSONTWERPEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :