1-77

1-77

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 5 DECEMBER 1996


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Belgisch-Kongolees Fonds voor delging en beheer.
  3. Overzending van koninklijke besluiten.
NON-EVOCATIES :
VERZOEKSCHRIFT :
SAMENSTELLING VAN COMMISSIES (Wijzigingen) :
OVERLIJDEN VAN EEN OUD-SENATOR :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
WETSVOORSTEL (Inoverwegingneming) :
WETSONTWERP (Intrekking) :
MOTIE VAN ORDE :
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN : (1) en (2).
WETSONTWERPEN (Stemmingen) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :