1-56

1-56

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 4 JULI 1996


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Rekenhof.
  3. Nationale Evaluatiecommissie inzake zwangerschapsonderbreking.
WETSVOORSTEL (Inoverwegingneming) :
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN : (1), (2), (3).
WETSONTWERPEN (Bespreking) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :
WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTEL (Stemmingen) :
VOORSTEL VAN BIJZONDERE WET (Stemming) :
WETSVOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :