1-54

1-54

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 27 JUNI 1996


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAAG (Bespreking) :
WETSONTWERPEN (Evocatieprocedure) :
WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN (Stemming) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
WETSVOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :