1-844/4

1-844/4

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

17 MAART 1998


Voorstel van resolutie betreffende het bloedbad in de Staat Chiapas (Mexico)


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN


Voorstel van resolutie betreffende de moorden in de Staat Chiapas (Mexico)

(Nieuw opschrift)


De Senaat,

­ Kennis genomen hebbende van de vier uur durende en bijzonder gruwelijke slachtpartij die plaatsgehad heeft in Acteal in de staat Chiapas (Mexico) bij de stad San Cristobal de las Casas, waarbij 46 personen, onder wie 25 vrouwen van wie er bovendien vier zwanger waren, en voorts 15 kinderen, onder wie één baby, neergemaaid werden door een gewapend paramilitair commando zonder dat de plaatselijke regeringsoverheid het nodig heeft geacht in te grijpen, ofschoon zij zich in de nabijheid bevond. De 46 Tzotzil-indianen werden vermoord om geen andere reden dan dat zij potentiële medestanders van de Zapatisten waren;

­ Ten zeerste bezorgd over het heersend geweld dat in de staat Chiapas alsmaar toeneemt. In Acteal werden er tot heden 46 doden geteld. Sedert april 1995 werden er in Chiapas echter 150 moorden gepleegd op medestanders van de Zapatisten;

­ Gelet op het diepmenselijk drama waartoe dit bloedbad in Acteal in de staat Chiapas heeft geleid;

­ Aangezien hij niet ongevoelig kan blijven voor deze laffe daad;

­ Veroordeelt in de scherpste bewoordingen het bloedbad in Acteal in de staat Chiapas;

­ Verzoekt de minister van Buitenlandse Zaken bij de Mexicaanse overheid de nodige stappen te doen, zowel bilateraal als in Europees verband, met het oog op de snelle verwezenlijking van de akkoorden van San Andres.