1-28

1-28

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DINSDAG 5 MAART 1996


INHOUDSOPGAVE :

VERLOF :
VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELING :
SPLITSING VAN DE PROVINCIE BRABANT ≠ REKENINGEN VAN DE VOORMALIGE PROVINCIE :
VOORSTEL VAN RESOLUTIE (Indiening en inoverwegingneming) :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :
VOORSTELLEN (Bespreking en stemming) :
VRAAG OM UITLEG (Bespreking) :
VOORSTEL VAN RESOLUTIE (Indiening) :