1-23

1-23

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 1 FEBRUARI 1996


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAP :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Internationale Arbeidsconferentie.
  3. Parlementaire Overlegcommissie.
VERZOEKSCHRIFTEN :
VOORSTELLEN VAN RESOLUTIE (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
HERZIENING VAN DE GRONDWET (Stemmingen) :
VOORSTEL VAN BIJZONDERE WET (Stemming) :
MOTIES (Stemming) :
VOORSTELLEN (Indiening) :