1-22

1-22

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 1 FEBRUARI 1996


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERLOF :
VERONTSCHULDIGD :
HERZIENING VAN DE GRONDWET (Beraadslaging) :
VOORSTEL VAN BIJZONDERE WET (Beraadslaging) :