1-707/5

1-707/5

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

28 JANUARI 1998


Wetsontwerp tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN

opnieuw ingediend door de heren Coene en Hatry na de goedkeuring van het verslag


Art. 2

≠ Nr. 4 : van de heer Coene.

Art. 3

≠ Nr. 5 : van de heer Coene.

Art. 5

≠ Nr. 6 : van de heer Coene.

Art. 11

≠ Nr. 7 : van de heer Coene.

Art. 16

≠ Nr. 8 : van de heer Coene.

Art. 19

≠ Nr. 10 : van de heer Coene.