1-646/1

1-646/1

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

30 MEI 1997


Wetsontwerp tot wijziging van artikel 7, 1, 2, bbis ), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992


ONTWERP OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Uiterste datum voor evocatie : 16 juni 1997.
Onderzoekstermijn : 60 dagen.

Zie :

Kamer van volksvertegenwoordigers :

Gedrukte stukken :

- 630 - 96/97 :

Nr. 1 : Wetsvoorstel van de heer Breyne.

Nrs. 2 en 3 : Amendementen.

Nr. 4 : Verslag van mevrouw Gardeyn-Debever.

Nr. 5 : Tekst aangenomen door de commissie.

Nr. 6 : Bericht.

Nr. 7 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Handelingen van de Kamer : 29 mei 1997.