1-849/2

1-849/2

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

22 JANUARI 1998


Wetsontwerp houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling


ONTWERP NIET GE╦VOCEERD DOOR DE SENAAT