1-587/5

1-587/5

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

5 JUNI 1997


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1948 tot oprichting van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN


Zie :

Gedr. St. van de Kamer van volksvertegenwoordigers :

- 535 - 95/96 :

­ Nr. 1 : Wetsontwerp.

­ Nr. 2 : Amendementen.

­ Nr. 3 : Verslag van de heer Gehlen.

­ Nrs. 4 tot 6 : Amendementen.

­ Nr. 7 : Advies van de Raad van State.

­ Nr. 8 : Beslissing van het Overlegcomité.

­ Nr. 9 : Aanvullend verslag.

­ Nr. 10 : Amendement.

­ Nr. 11 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Handelingen van de Kamer : 11 en 13 juni en 3 juli 1996, 19 en 20 maart 1997.


Gedr. St. van de Senaat :

1 - 587 - 1996/1997 :

­ Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers.

­ Nr. 2 : Amendementen.

­ Nr. 3 : Verslag.

­ Nr. 4 : Tekst aangenomen door de commissie.

Handelingen van de Senaat : 5 juni 1997.

Zie ook :

1 - 468 - 1996/1997 :

­ Nr. 1 : Verslag.

­ Nr. 2 : Amendement.

­ Nr. 3 : Gemotiveerd advies aangenomen in plenaire vergadering.

Handelingen van de Senaat : 14 november 1996.