1-661/2

1-661/2

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

24 JUNI 1997


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 maart 1968 waarbij de aanwerving in openbare dienst wordt vergemakkelijkt van personen die bij de technische co÷peratie met de ontwikkelingslanden diensten hebben gepresteerd


ONTWERP NIET GE╦VOCEERD DOOR DE SENAAT