1-869/4

1-869/4

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

30 APRIL 1998


Wetsontwerp houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 4 april 1995 met betrekking tot de commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden


Evocatieprocedure