1-669/1

1-669/1

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

13 JUNI 1997


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen


ONTWERP OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Uiterste datum voor evocatie : 30 juni 1997.
Onderzoekstermijn : 60 dagen.

Zie :

Kamer van volksvertegenwoordigers :

Gedrukte stukken :

- 984 - 96/97 :

Nr. 1 : Wetsontwerp.

Nrs. 2 en 3 : Amendementen.

Nr. 4 : Verslag van mevrouw Van Kessel.

Nr. 5 : Tekst aangenomen door de commissie.

Nr. 6 : Addendum.

Nr. 7 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Handelingen van de Kamer : 11 en 12 juni 1997.