1-589/11

1-589/11

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

17 JULI 1997


Wetsontwerp tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling


AMENDEMENTEN

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Art. 1bis (nieuw)

Nr. 1 : van de heer Van Hauthem.

Art. 2

Nr. 2 : van de heer Van Hauthem.

Art. 3

Nr. 3 : van de heer Van Hauthem.

Art. 5

Nr. 4 : van de heer Van Hauthem.

Nr. 31 : van de heer Boutmans.

Art. 7

Nr. 5 : van de heer Van Hauthem.