1-571/9

1-571/9

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

17 JULI 1997


Wetsontwerp tot bepaling van het aanbrengen van sommige vermeldingen op de identiteitskaart bedoeld in artikel 6, 1, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en tot regeling van het taalgebruik voor deze vermeldingen


AMENDEMENT

opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag


Art. 2

Nr. 1 : van de heer Van Hauthem.