1-566/6

1-566/6

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

30 APRIL 1997


Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN


Zie :

Gedr. St. van de Kamer van volksvertegenwoordigers :

- 645 - 95/96 :

Nr. 1 : Wetsontwerp.

Nrs. 2 en 3 : Amendementen.

Nr. 4 : Advies van de Raad van State.

Nr. 5 : Amendementen.

Nr. 6 : Verslag.

Nr. 7 : Tekst aangenomen door de commissie.

Nrs. 8 tot 10 : Amendementen.

Nr. 11 : Advies van de Raad van State.

Nr. 12 : Amendement.

Nr. 13 : Aanvullend verslag.

Nr. 14 : Artikel gewijzigd door de commissie.

Nr. 15 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Handelingen van de Kamer : 18 en 19 december 1996, 23 januari en 5 en 6 maart 1997.


Gedr. St. van de Senaat :

1-566 - 1996/1997 :

Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Nr. 2 : Amendementen.

Nr. 3 : Verslag.

Nr. 4 : Tekst aangenomen door de commissie.

Nr. 5 : Amendementen.

Handelingen van de Senaat : 30 april 1997.