1-566/1

1-566/1

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

7 MAART 1997


Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken


ONTWERP OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Uiterste datum voor evocatie : 24 maart 1997.
Onderzoekstermijn : 60 dagen.

Zie :

Kamer van volksvertegenwoordigers :

Gedrukte stukken :

- 645 - 95/96 :

Nr. 1 : Wetsontwerp.

Nrs. 2 en 3 : Amendementen.

Nr. 4 : Advies van de Raad van State.

Nr. 5 : Amendementen.

Nr. 6 : Verslag van de heer Roose.

Nr. 7 : Tekst aangenomen door de commissie.

Nrs. 8 tot 10 : Amendementen.

Nr. 11 : Advies van de Raad van State.

Nr. 12 : Amendement.

Nr. 13 : Aanvullend verslag.

Nr. 14 : Artikel gewijzigd door de commissie.

Nr. 15 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Handelingen van de Kamer : 18 en 19 december 1996, 23 januari en 5 en 6 maart 1997.