1-416/2

1-416/2

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

30 JUNI 1997


Voorstel van resolutie betreffende de toestand in de West-Afrikaanse republiek Liberia


AMENDEMENT


Nr. 1 VAN MEVROUW THIJS

A. De eerste considerans vervangen als volgt :

Gelet op de wankele toestand in Liberia, die niet alleen tot vele doden leidde, maar waardoor ook tienduizenden mensen op de vlucht zijn geslagen;

B. In de tweede considerans de woorden met de voeten wordt getreden vervangen door de woorden met voeten werd getreden ...

C. Tussen de negende en de tiende considerans, een nieuwe considerans invoegen, luidende :

Gelet op het feit dat die verkiezingen uiteindelijk toch plaatsvinden op 19 juli en een stabiliserende factor kunnen zijn en dat de internationale instanties (ECOMOG, VN en EU) inspanningen zullen leveren voor het goede verloop van die verkiezingen; .

D. In de tiende considerans, in fine, de woorden geen enkele vooruitgang vervangen door de woorden lange tijd geen vooruitgang ;

E. De laatste considerans doen vervallen.

F. In het beschikkend gedeelte :

Het tweede gedachtestreepje vervangen als volgt :

in samenspraak met haar internationale partners in het kader van de Europese Unie en de Verenigde Naties de verkiezingen van 19 juli te ondersteunen zodat de vrede en de stabiliteit in Liberia kan worden hersteld;

Het achtste gedachtestreepje vervangen als volgt :

de verantwoordelijken in Liberia op te roepen hun verbintenissen na te komen, onverwijld te starten met ontwapening, de verkiezingen democratisch te laten verlopen en ze aan te wenden om de stabiliteit in het land zo snel mogelijk te bewerkstelligen;

Erika THIJS.