1-707/1

1-707/1

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

11 JULI 1997


Wetsontwerp tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ


ONTWERP OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Uiterste datum voor evocatie : 20 oktober 1997.
Onderzoekstermijn : 60 dagen.

Zie :

Kamer van volksvertegenwoordigers :

Gedrukte stukken :

- 1061 - 96/97 :

≠ Nr. 1 : Wetsontwerp.

≠ Nr. 2 : Amendementen.

≠ Nr. 3 : Verslag van de heer Leterme.

≠ Nr. 4 : Tekst aangenomen door de commissie.

≠ Nrs. 5 tot 8 : Amendementen.

≠ Nr. 9 : Aanvullend verslag.

≠ Nr. 10 : Artikelen gewijzigd door de commissie.

≠ Nr. 11 : Amendementen.

≠ Nr. 12 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Handelingen van de Kamer : 3 en 10 juli 1997.