1-297/4

1-297/4

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

27 MAART 1996


Wetsontwerp houdende sociale bepalingen


AMENDEMENTEN

opnieuw ingediend (1) na de goedkeuring van het verslag (Gedr. St. 1-297/3)


Art. 26

≠ Nr. 20 : van de heer Coene (Gedr. St. 1-297/2)

Art. 51

≠ Nr. 1 : van de heren Destexhe en Hazette

Art. 62

≠ Nr. 24 : van de dames Dua en Dardenne

Art. 63

≠ Nr. 28 : van mevrouw Delcourt-PÍtre

Art. 123

≠ Nr. 21 : van de heer Coene

Art. 153

≠ Nr. 13 : van de heren Destexhe en Hazette

≠ Nr. 22 : van de heer Coene

≠ Nr. 25 : van de dames Dua en Dardenne

Art. 172

≠ Nr. 4 : van de heren Destexhe en Hazette

Art. 173

≠ Nr. 5 : van de heren Destexhe en Hazette

Art. 174

≠ Nr. 6 : van de heren Destexhe en Hazette

Art. 185

≠ Nr. 10 : van de heren Destexhe en Hazette

Art. 186

≠ Nr. 11 : van de heren Destexhe en Hazette

Art. 190

≠ Nr. 12 : van de heren Destexhe en Hazette

Artt. 193 tot 218 (nieuw)

≠ Nr. 14 : van de heren Destexhe en Hazette


(1) Deze amendementen werden in commissie verworpen.