1-297/1

1-297/1

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

15 MAART 1996


Wetsontwerp houdende sociale bepalingen


ONTWERP OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Uiterste datum voor evocatie : 1 april 1996 (1).
Onderzoekstermijn : 60 dagen.


Zie :

Gedr. St. van de Kamer van volksvertegenwoordigers :

- 352 - 95/96 :

Nr. 1 : Wetsontwerp.

Nrs. 2 tot 9 : Amendementen.

Nr. 10 : Verslag van de dames Vanlerberghe en Van Kessel.

Nr. 11 : Verslag van de heer Viseur.

Nr. 12 : Tekst aangenomen door de commissies.

Nrs. 13 tot 15 : Amendementen.

Nr. 16 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Handelingen van de Kamer : 13 en 14 maart 1996.


(1) De artikelen 15, 23, 40 en 87, 1, regelen een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.