1-31/2

1-31/2

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

12 MAART 1996


Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 4 van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek en van artikel 458 van het Strafwetboek


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE UITGEBRACHT DOOR DE HEER BOURGEOIS


Zie Gedr. St. 1-148/3