1-384/11

1-384/11

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

24 JULI 1996


Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN


Zie :

Gedr. St. van de Kamer van volksvertegenwoordigers :

- 607 - 95/96 :

Nr. 1 : Wetsontwerp.

Nrs. 2 tot 8 : Amendementen.

Nr. 9 : Verslag van mevr. D'Hondt en de heer Detienne.

Nr. 10 : Tekst aangenomen door de commissie.

Nrs. 11 tot 13 : Amendementen.

Nr. 14 : Advies van de Raad van State.

Nr. 15 : Amendement.

Nr. 16 : Advies van de Raad van State.

Nr. 17 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

- 82 - 1995 (B.Z.) :

Nr. 9 : Beslissingen van de parlementaire overlegcommissie.

Handelingen van de Kamer : 3, 4, 5 en 10 juli 1996.


Gedr. St. van de Senaat :

1-384 - 1995/1996 :

Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Nrs. 2 en 3 : Amendementen.

Nr. 4 : Advies van de Raad van State.

Nr. 5 : Amendementen.

Nr. 6 : Verslag.

Nr. 7 : Tekst aangenomen door de commissie.

Nrs. 8 tot 10 : Amendementen.

1-82 - 1995/1996 :

Nr. 9 : Beslissingen van de parlementaire overlegcommissie.

Handelingen van de Senaat : 22 tot 24 juli 1996.